Zverejňovanie

Faktúry Objednávky Stavebné oznámenia Verejné obst.
Zmluvy

  Názov súboru Veľkosť Dátum Verzia Kategória
Kliknite pre viac informácií...  Download... Kamerový systém
Zmluva_20180130.pdf
kB 30.01.2018
Kliknite pre viac informácií...  Download... Tendernet
Zmluva_Tendernet.pdf
kB 16.01.2018
Kliknite pre viac informácií...  Download... STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V STRÁŇAVÁCH-ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI-dodat
dodadok_1
kB 28.12.2017
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmluva o grantovom účte PRIMA BANKA a.s.
zmluva
kB 13.10.2017
Kliknite pre viac informácií...  Download... STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V STRÁŇAVÁCH-ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI-stavb
zmluva.pdf
kB 07.09.2017
Kliknite pre viac informácií...  Download... STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU V STRÁŇAVÁCH-ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI-Dozor
dozor.pdf
kB 21.07.2017
Kliknite pre viac informácií...  Download... Reknoštrukcia sociálnych zariadení
interstav.pdf
kB 01.02.2017
Kliknite pre viac informácií...  Download... Dodatok k zmluve Mapa Slovakia Digital
Mapa Slovakia Digital
kB 29.01.2017
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmluva o účte v PRIMA banke a.s.
Zmluva o účte v PRIMA banke a.s.
kB 06.01.2017
Kliknite pre viac informácií...  Download... Dodatok č. 2 k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu Strečno
dodatok_stav_uradu.pdf
467,3 kB 08.12.2016
Kliknite pre viac informácií...  Download... Výpôžička stanov
Brezany
110 kB 17.09.2016
Kliknite pre viac informácií...  Download... Výpožička stanov
Lietava
87kB 14.09.2016
Kliknite pre viac informácií...  Download... MAPA Slovakia Digital, s. r. o.
mapy.pdf
kB 12.07.2016
Kliknite pre viac informácií...  Download... NATURPACK a.s.
Naturpack a.s.
896 kB 24.06.2016
Kliknite pre viac informácií...  Download... Správa verejného obstarávania
TENDERnet
kB 02.06.2016
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmluva o nájme nehnuteľností - kúpalisko Stráňavy
Nájomná zmluva
kB 13.05.2016
Kliknite pre viac informácií...  Download... Výpoveď AQUAEDEN Stráňavy a.s.
Vypoved_AQUA.pdf
kB 04.05.2016
Kliknite pre viac informácií...  Download... Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu Strečno
StU_dodatok.pdf
kB 24.03.2016
Kliknite pre viac informácií...  Download... Stavebné úpravy obecného úradu v Stráňavách
EDT_1_2016
kB 08.03.2016
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
DEUS.PDF
kB 28.12.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download... Energetický audit
energeticky_audit.pdf
kB 09.11.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download... Naturpack - zmluva o uzavretí budúcej zmlvy
Stranavy_Natur-pack.pdf
kB 22.10.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download... Kúpna zmluva na cestu okolo fary
farnost_kupa.pdf
kB 12.10.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download... Kúpna zmluva na pozemok
Kupna_zmluva_obec_Skocdopole.pdf
kB 30.09.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmluva o úvere - PRIMA Banka a.s.
Prima Banka
kB 15.06.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download... DEREON - kúpna zmluva
Kúpna zmluva
kB 27.04.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmena názvu EIP na PRINTIO
printio
kB 31.03.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmluva o dielo - oprava cesty
ZoD_cesta
kB 31.03.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download... IKT - digitalizácia dát a spoločný portál projektu
Zmluva o dielo
kB 27.03.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download... Stolárske práce v KD Stráňavy
Nábytok R&M s.r.o.
kB 19.03.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download... Dodanie tovaru pre zákazku "Ozvučenie a osvetlenie"
NELSON
454 kB 19.03.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download... Spoločný stavebný úrad
spoločný stavebný úrad
2,0 MB 06.03.2015
Kliknite pre viac informácií...  Download... Správa komunikácií
rámcová zmluva
kB 31.12.2014
Kliknite pre viac informácií...  Download... Audit obce
rámcová zmluva
kB 30.12.2014
Kliknite pre viac informácií...  Download... Revizia kotlov
rámcová zmluva
kB 22.12.2014
Kliknite pre viac informácií...  Download... Rámcová zmluva na stavebný dozor
stavebny_dozor.pdf
kB 01.12.2014
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmluva o poskytovaní služieb
EDT
kB 14.11.2014
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmluva o poskytovaní služieb
eip
1061 kB 14.11.2014
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmluva o vydaní knihy
zmluva
7500kB 03.09.2014
Kliknite pre viac informácií...  Download... Nájom kabelovky
Nájomná zmluva
kB 26.03.2014
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmluva o budúcej zmluve SSE-D
011.pdf
kB 26.11.2013
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zabezpečenie spracovania žiadosti k projektu \\\\
010.pdf
kB 22.10.2013
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zabezpečenie spracovania žiadosti k projektu \\\\\\\\
009.pdf
kB 08.10.2013
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zabezpečenie spracovania žiadosti k projektu \\\\
008.pdf
kB 08.10.2013
Kliknite pre viac informácií...  Download... Relaizácia pódia k PL-SK/ZA/IPP/III/144
007.pdf
kB 22.08.2013
Kliknite pre viac informácií...  Download... T+T - separovaný zber
006.pdf
kB 28.05.2013
Kliknite pre viac informácií...  Download... Oprava povrchov I.NP a II.NP
ZoD_20130523
kB 24.05.2013
Kliknite pre viac informácií...  Download... Publicita k PL-SK/ZA/IPP/III/144
005.pdf
kB 02.05.2013
Kliknite pre viac informácií...  Download... EPM k PL-SK/ZA/IPP/III/144
004.pdf
kB 16.04.2013
Kliknite pre viac informácií...  Download... Rozšírenie kapacity ZŠ a MŠ Stráňavy
ZoD_20130412
kB 12.04.2013
Kliknite pre viac informácií...  Download... Rekonštrukcia WC v ZŠ
002.pdf
kB 28.03.2013
Kliknite pre viac informácií...  Download... PL-SK/ZA/IPP/III/144
003.pdf
kB 14.03.2013
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmluva o údržbe ciest
001.pdf
kB 21.01.2013
Kliknite pre viac informácií...  Download... Rozšírenie kapacity ZŠ+ MŠ Stráňavy
ZoD_20130107
kB 05.01.2013
Kliknite pre viac informácií...  Download... Stavebný dozor na stavbe : Rozšírenie ZŠ s MŠ Stráňavy
02_IVOMOS
kB 21.12.2012
Kliknite pre viac informácií...  Download... Verejný obstrávateľ pre :
01_IVOMOS
kB 06.07.2012
Kliknite pre viac informácií...  Download... SPP - dodatok č.1
012.pdf
kB 26.04.2012
Kliknite pre viac informácií...  Download... SPP - dodatok č.2
010.pdf
kB 26.04.2012
Kliknite pre viac informácií...  Download... SPP - dodatok č.3
009.pdf
kB 26.04.2012
Kliknite pre viac informácií...  Download... SPP - dodatok č.4
008.pdf
kB 26.04.2012
Kliknite pre viac informácií...  Download... SPP - dodatok č.5
007.pdf
kB 26.04.2012
Kliknite pre viac informácií...  Download... SPP - dodatok č.6
006.pdf
kB 26.04.2012
Kliknite pre viac informácií...  Download... Poistná zmluva - ZŠ Stráňavy
005.pdf
kB 02.04.2012
Kliknite pre viac informácií...  Download... Nájomná zmluva s fy. AQUA Eden Stráňavy a.s.
004.pdf
kB 23.03.2012
Kliknite pre viac informácií...  Download... Výpoveď NZ s fy PROMA
003.pdf
kB 23.03.2012
Kliknite pre viac informácií...  Download... Výpoveď NZ s fy. PROMA
002.pdf
kB 23.03.2012
Kliknite pre viac informácií...  Download... Nájomná zmluva na kúpalisko s fy. PROMA
001.pdf
kB 15.02.2012
Kliknite pre viac informácií...  Download... Záložná zmluva k bytovému domu SO-02 s MDVaRR
014.pdf
kB 20.10.2011
Kliknite pre viac informácií...  Download... Záložná zmluva k bytovému domu SO-02 so ŠFRB
013.pdf
kB 10.10.2011
Kliknite pre viac informácií...  Download... Záložná zmluva k bytovému domu SO-01 so ŠFRB
012.pdf
kB 10.10.2011
Kliknite pre viac informácií...  Download... Dodatok k zmluve - Stavebný dozor
011.pdf
kB 29.09.2011
Kliknite pre viac informácií...  Download... Dodatok k zmluve - Ministerstvo pôdohospodárstva
010.pdf
kB 31.08.2011
Kliknite pre viac informácií...  Download... Nájomná zmluva
009.pdf
kB 12.08.2011
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmluva - Doprastav
008.pdf
kB 13.05.2011
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmluva o bežnom účte - DEXIA
007.pdf
kB 13.05.2011
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmluva o bežnom účte - DEXIA
006.pdf
kB 13.05.2011
Kliknite pre viac informácií...  Download... Eurodotácie - dodatok č.1 k EPM
005.pdf
kB 03.05.2011
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmluva o nájme SPP NZ 23/2011
004.pdf
kB 18.04.2011
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmluva o nájme SPP NZ 15/2011
003.pdf
kB 31.03.2011
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmluva ADA Trading
002.pdf
kB 24.03.2011
Kliknite pre viac informácií...  Download... Nájom - Urbariát Trnové
001.pdf
kB 01.01.2011

 
Verzia webovej stránky podľa štandardov prístupnosti
© Obec Stráňavy 2014          Created: Martin Kostra           Powered: Web site powered by phpRS           Vyhlásenie o prístupnosti a kontakty           Mapa webu