Navigácia

Obsah

Klub turistov a ochrancov prírody Stráňavy  

Občianske združenie, Klub turistov a ochrancov prírody Stráňavy je dobrovolným združením občanov za účelom uspokojovania a rozšírovania ich záujmov a potrieb, najmä v oblasti telesnej výchovy , športu a turistiky, ale aj v iných oblastiach spoločenského a kultúrneho života.

Vznik: 5. 12. 2002 
Svoju činnosť začal ustanovujúcim valným zhromaždením 21. 2. 2003. 

Zakladajúcimi členmi prípravného výboru občianského združenia boli: 
Janka Barošincová, Štefan Ďurnek, Pavol Majtán, JUDr. Marián Novák. 

Predstavenstvo OZ:
 

Kontakt: 041/5966077

Plán podujatí

Plán podujatí na rok 2018

 

27.07.2018

Turisti

Turisti

Fotogaléria klubu turistov

Detail