Navigácia

Obsah

Základná škola s materskou školou

Názov školy Základná škola s materskou školou 1. československého armádneho zboru Stráňavy
Adresa školy Športovcov 342, Stráňavy
Telefón +421 41 5966 372
E-mail zs@stranavy.sk
WWW stránka zsstranavy.edupage.org
Zriaďovateľ Obec Stráňavy