Navigácia

Obsah

Čestné vyhlásenie o kompostovaní

Typ: ostatné
BRKOČestné vyhlásenie o kompostovaní bilogicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO)

Z dôvodu, že v našej obci sa nepodarilo preukázať skutočnosť, že 100% domácností kompostuje obec musí na svojom území zabezpečiť zber, triedenie a likvidáciu kuchynského odpadu v zmysle § 81 ods. 21 písm. b/ zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a vyhlášky č.460/2019. Občania, ktorí kompostujú, môžu doložiť čestné prehlásenie, že kompostujú. Vzor čestného prehlásenia si môžete stiahnuť tu, alebo si ju občan vyzdvihne na obecnom úrade a odovzdá ju vyplnenú na obecný úrad do 31.12. Obec kompostovanie domácnosti preverí. Pre tých občanov, ktorí nepožiadajú o zmiernenie vyrubeného poplatku budú v obci rozmiestnené špeciálne nádoby určené na likvidáciu kuchynského odpadu, ktoré sa budú vyvážať 2x do mesiaca. Od 01.01.2021 je zakázané kuchynský odpad vhadzovať do nádob na komunálny odpad. Obec bude robiť kontroly kuka nádob prostredníctvom  organizácie, ktorá má na to oprávnenie. Ak sa pri kontrolách vyskytne kuchynský odpad v kuka nádobách, jedná sa o priestupok, za ktorý je sadzba až do výšky 1500€.                                      

Kompostujeme nasledovný kuchynský odpad: šupky z ovocia a zeleniny, zvyšky ovocia a zeleniny, zvyšky jedál, čaj a kávový výluh, potravinami znečistený papier.

Nekompostujeme: kosti, mäso, mliečne výrobky - dávajú sa do kuka nádoby.


Vytvorené: 29. 6. 2021
Posledná aktualizácia: 30. 9. 2021 10:56
Autor: Ing. Marián Duchoň