MANUÁL PRE OCHRANNÝ ODSTREL MEDVEĎA HNEDÉHO.

MANUÁL PRE OCHRANNÝ ODSTREL MEDVEĎA  HNEDÉHO. 1

Ministerstvo životného prostredia SR pripravilo Vestník, ktorý obsahuje manuál pre ochranný odstrel medveďa hnedého.

Manuál určuje postupy pri riešení nebezpečných situácií spojených s priamymi alebo nepriamymi rizikami v súvislosti s ohrozením majetku, zdravia a života ľudí pri výskyte medveďa hnedého v intraviláne miest a obcí. 

Manuál je vytvorený s cieľom stanoviť a zdokonaliť operačné postupy, metodiky, príručky a nástroje používané pri riadení konfliktných situácií na základe súčasných poznatkov a získaných skúseností. Uvedený dokument dopĺňa postupy a opatrenia schválené v Programe starostlivosti o medveďa hnedého.

Dátum vloženia: 14. 6. 2024 12:34
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 6. 2024 12:42
Autor: Branislav Štrba