Ukončenie zbierky pre rodinu Krajčíovú - Čičmancovú.

Ukončenie zbierky pre rodinu Krajčíovú - Čičmancovú. 1

OBEC STRÁŇAVY ukončila zbierku na pomoc pri obnove bývania, pre rodinu Krajčíovú - Čičmancovú ku dňu 30.6.2024.

Na Transparentný účet ste za viac ako dva mesiace prispeli sumou 20 290,09€. a v rámci hotovostných vkladov do zriadenej pokladničky na OcÚ, ste prispeli sumou 1802,70€.

Dovoľte mi v mene mojom a v mene rodiny Krajčíovej - Čičmancovej, Vám zo srdca poďakovať za finančnú pomoc, ktorá nemalou mierou prispela k obnove bývania.

Chcem veľmi poďakovať manželom Janurovcom, ktorí ihneď po požiari poskytli rodine dočasné bývanie.

Každému z Vás, ktorý ste akýmkoľvek spôsobom pomohli a naďalej pomáhate, patrí aj moje veľké ĎAKUJEM!

starosta obce - Branislav Štrba.

Dátum vloženia: 1. 7. 2024 13:18
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 7. 2024 13:19
Autor: Branislav Štrba