Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávy obcí

predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil rovnaký deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022.

 

 

 

Dátum zvesenia: 28. 10. 2022 Zodpovedá: Ing. Marián Duchoň