Navigácia

Obsah

Späť

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 14/2024 obce Stráňavy o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Vyvesené: 1. 2. 2024

Dátum zvesenia: 17. 2. 2024

Zodpovedá: Ing. Marián Duchoň

Späť