Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN č. 28/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa a žiaka v materskej škole, v školskom klube detí pri základnej škole, na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktoré sú súčasťou ZŠ s MŠ Stráňavy

Vyvesené: 29. 11. 2022

Dátum zvesenia: 14. 12. 2022

Zodpovedá: Ing. Marián Duchoň

Späť