Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o volebných obvodoch

V obci Stráňavy sa bude v komunálnych voľbách voliť 9 poslancov v jednom volebnom obvode č.1

 

Zapisovateľ pre komunálne voľby a voľby do VÚC vo volebnom obvode č. 1 :

Marta Reitšpísová, Krasňany 490, tel: 0907385336, marta.reitspisova@stranavy.sk

Vyvesené: 15. 7. 2022

Dátum zvesenia: 28. 10. 2022

Zodpovedá: Ing. Marián Duchoň

Späť