Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Vyvesené: 28. 9. 2022

Dátum zvesenia: 7. 10. 2022

Zodpovedá: Ing. Stanislava Berzáková

Späť