Pozvánka na OZ, ktoré sa bude konať 21.06.2024 o 16.30 v kancelárii starostu obce

Dátum zvesenia: 22. 6. 2024 Zodpovedá: Ing. Stanislava Berzáková