Navigácia

Obsah

Späť

Správa o hodnotení strategického dokumentu "ÚP obce Stráňavy

Vyvesené: 30. 8. 2023

Dátum zvesenia: 30. 9. 2023

Zodpovedá: Ing. Stanislava Berzáková

Späť