Navigácia

Obsah

Späť

Určenie obvodov (okrskov) pre referendum.

V obci Stráňavy sa bude v v referende hlasovať  v jednom volebnom obvode č.1

Zapisovateľ pre referendum vo volebnom obvode č. 1 :

Marta Reitšpísová, Krasňany 490, tel: 0907385336, marta.reitspisova@stranavy.sk

Vyvesené: 16. 11. 2022

Dátum zvesenia: 2. 12. 2022

Zodpovedá: Ing. Marián Duchoň

Späť