Verejná vyhláška - oznámenie o predložení správy o doterajšom hospodárení a žiadosť o predloženie pripomienok k správe a požiadaviek na vyhotovenie PSL, pre lesné celky Turany Jánošíkovo, Turie.

Dátum zvesenia: 9. 6. 2024 Zodpovedá: Ing. Stanislava Berzáková