Navigácia

Obsah

Späť

Všeobecne záväzné nariadenie č 28/2022 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Stráňavy

Vyvesené: 6. 7. 2022

Dátum zvesenia: 29. 7. 2022

Zodpovedá: Ing. Marián Duchoň

Späť