Výberové konanie - pracovná pozícia : Ekonóm(ka) – účtovník(čka)

Obec Stráňavy vyhlasuje výberové konanie.

 

Pracovná pozícia: Ekonóm(ka) – účtovník(čka)
Miesto výkonu práce: Obecný úrad Stráňavy
Nástup: ASAP, prípadne dohodou

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Plat: odmeňovanie podľa Zákona č.553/2003 Zb. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme plus osobné ohodnotenie. Finálna výška mzdy bude upresnená v rámci výberového konania a bude sa odvíjať od praxe a skúseností vybraného kandidáta.

Kvalifikačný predpoklad: úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou (ekonomické zameranie), vysokoškolské I. resp. II. stupňa. Potrebná znalosť práce s PC (internet, word, excel). Prax vo vedení podvojného účtovníctva a práci vo verejnej správe výhodou.

 

Náplň práce:

  • samostatné a komplexné vedenie ekonomickej a účtovnej agendy, vedenie podvojného účtovníctva obce (vrátane fakturácie, inventarizácie a pod.) podľa platných predpisov,
  • zostavovanie účtovných závierok, daňových priznaní a finančných výkazov,
  • zabezpečenie účtovných termínov, pravidelný reporting v oblasti účtovníctva, záverečný účet obce a výročná správa obce,
  • rozpočet obce (vypracovanie podkladov, spracovanie zmien, sledovanie čerpania),
  • evidencia účelových prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, dotácie a ich zúčtovanie a vyúčtovanie pod.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, min. stredoškolské vzdelanie, prax v účtovníctve min.2 roky
  • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Termín podania: Žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom a dokladom o dosiahnutom vzdelaní je potrebné doručiť osobne do podateľne obecného úradu Stráňavy alebo poštou na adresu: Obec Stráňavy, Májová 336, 013 25 Stráňavy, prípadne mailom na starosta@stranavy.sk., do 3.júna 2024.

 

Stráňavy, 20.5.2024

Dátum zvesenia: 21. 6. 2024 Zodpovedá: Branislav Štrba