Výzva na odstránenie starého vozidla v zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výzva 3Výzva 3

Dátum zvesenia: 1. 9. 2024 Zodpovedá: Branislav Štrba