Navigácia

Obsah

Späť

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre združenia a organizácie v obci

Výzva na poskytnutie finančnej dotácie je adresovaná združeniam a organizáciam, ktoré sú aktívne v obci Stráňavy.

Podmienky ku schváleniu žiadosti o dotáciu:

- predložiť vyúčtovanie (použitie financii) za rok 2022

- predložiť plán činností na rok 2023

- dátum uzávierky podania žiadosti je 25.1.2023

Vyvesené: 5. 1. 2023

Dátum zvesenia: 25. 1. 2023

Zodpovedá: Branislav Štrba

Späť