Záverečný účet Obce Stráňavy za rok 2023

Dátum zvesenia: 16. 7. 2024 Zodpovedá: Anna Jasenovcová