Navigácia

Obsah

Aktuality :

05.08.2022

oheň

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Žiline VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (SO m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Žilina a Bytča od 5.08.2022 od 06.00 hod. do odvolania

Detail

24.06.2022

Voľby 2022

VOĽBY do orgánov samosprávy a samosprávnych krajov

Všetky informácie nájdete na stránke ministerstva vnútra https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

Detail

07.06.2022

Územný plán

Návrh územného plánu

Dôvodom obstarávania územného plánu obce je potreba získania aktuálneho základného nástroja územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie so zameraním na rozvoj funkcie bývania, občianskeho vybavenia, rekreácie a športu v katastrálnom území obce.

Detail

Obec Stráňavy

StranavyObec Stráňavy leží pod vrchom Polom, na rozhraní Žilinskej pahorkatiny a Lúčanskej Malej Fatry. Cez obec preteká Stráňavský potok a potok Hýrov, prameniace pod Minčolom (1 364 m n. m.) v závere stráňavskej doliny.
V obci sa nachádza termálne kúpalisko. Teplota vody je 24 - 26°C. Na vrchu Polom stojí pamätník ako spomienka na ťažké boje počas II. svetovej vojny s vyhliadkou na celú žilinskú kotlinu. Horskí cyklisti obľubujú starú cestu na Polom, vedúcu stráňavskou dolinou s výskytom krasových úkazov. V blízkosti obce sa nachádza expozícia obce Stráňavy a ukončenia II. svetovej vojny.