Navigácia

Obsah

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja

PHSR Mikroreg. Terchovská dolina 2023-2027

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Terchovská dolina na roky 2023 – 2027 (s výhľadom do roku 2030) Stiahnuté: 6x | 05.02.2024

PHSR Mikroreg. Terchovská dolina 2015-2020

phsr Mikroregiónu Terchovská dolina na roky 2015 - 2020 (s výhľadom do r. 2023) Stiahnuté: 3,314x | 13.06.2018

Rozhodnutie o schválení PHSR za Združenie obcí Mikroregión TD do 31.12.2023 Stiahnuté: 176x | 26.11.2021

PHSR z roku 2010

PHSR obce Stráňavy 2010-2016 Stiahnuté: 1,306x | 05.02.2024

Stránka

  • 1