Navigácia

Obsah

Stavebné tlačivá

Stavebný úrad

Spoločný obecný úrad Strečno

Stavebný úrad pre obce: Bitarová, Brezany, Divina, Divinka, Dlhé Pole, Horný Hričov, Hôrky, Ovčiarsko, Stráňavy, Strečno, Svederník

Pracovisko:

Administratívna budova Lesov SR š.p.
Nám. Gen. M.R.Štefánika 1
010 01 Žilina
2.posch č.dv. 203, 203A

Kontakty:

Tel.: 041/599 33 35
Mail: stavebny.urad@strecno.sk

Stránkove hodiny:

Pondelok: 7:30 – 12:00   13:00 – 16:00
Streda: 7:30 – 12:00        13:00 -17:00

Tlačivá

doplnenie žiadosti Stiahnuté: 404x | 08.06.2018

návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 622x | 08.06.2018

návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 533x | 08.06.2018

návrh na zmenu užívania stavby Stiahnuté: 400x | 08.06.2018

ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 480x | 08.06.2018

ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 426x | 08.06.2018

oznámenie o začatí stavby Stiahnuté: 645x | 08.06.2018

stavebný dozor Stiahnuté: 420x | 08.06.2018

stiahnutie žiadosti Stiahnuté: 877x | 08.06.2018

vzdanie sa odvolania Stiahnuté: 438x | 08.06.2018

žiadosť o vydanie záväzného stanoviska stavebného úradu Stiahnuté: 544x | 08.06.2018

žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia Stiahnuté: 455x | 08.06.2018

žiadosť o odstránenie stavby Stiahnuté: 413x | 08.06.2018

žiadosť o predĺženie lehoty na predloženie dokladov Stiahnuté: 962x | 08.06.2018

žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 386x | 08.06.2018

žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 448x | 08.06.2018

žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby Stiahnuté: 385x | 08.06.2018

žiadosť o zmenu stavby pred dokončením Stiahnuté: 381x | 08.06.2018

zápisnica z kolaudačného konania Stiahnuté: 953x | 08.06.2018

Stránka

  • 1