Navigácia

Obsah

Aktuality :

17.04.2024

Deň narcisov

Deň narcisov

Ďakujeme každému, kto pripnutím žltého narcisu vyjadrí podporu, povzbudí nádej a prinesie pozitívnu energiu, ktorú denne všetci potrebujeme v každom uhle pohľadu na život.

Detail

16.04.2024

paragraf

Schválené 22/2024 - o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Obecné zastupiteľstvo dňa 12.4.2024 schválilo VZN č. 22/2024 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Detail

15.04.2024

Spomienkové oslavy - vrch Javorina 1

Spomienkové oslavy - vrch Javorina

Pozývame vás na spomienkové oslavy 79.výročia oslobodenia víťazstva nad fašizmom a ukončenia 2.svetovej vojny. VRCH POLOM - JAVORINA pamätník 1.čs.armádneho zboru

Detail

09.04.2024

Vakcinácia psov a mačiek 1

Vakcinácia psov a mačiek

Hromadná vakcinácia psov a mačiek sa uskutoční v našej obci v sobotu, 4.mája 2024 od 9:30 do 10:30 hod. pred kultúrnym domom. Cena vakcinácie:12 € Cena za čipovanie:20 €

Detail

28.03.2024

Zvesti 1/2024

Stráňavské zvesti 1/2024

Práve vyšli zvesti 1/2024 Boli rozdané po obci, jedno vydanie na jedno súpisné číslo.

Detail

20.03.2024

Veľkoobjemový zber

Veľkoobjemový zber

Firma T+T,a.s. Žilina organizuje v našej obci zber veľkoobjemového odpadu. Zber bude prebiehať do kontajnerov, ktoré budú rozmiestnené na stojiskách. Zber sa uskutoční v 17.týždni (22.-25.4.2024)

Detail

12.02.2024

Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 12/2024 Z. z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 8. júna 2024. Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Detail

29.01.2024

Kultúrno - spoločenský kalendár 2024 2

Kultúrno - spoločenský kalendár 2024

Predstavujeme vám kalendár plánovaných kultúrnych a spoločenských podujatí v obci Stráňavy v roku 2024.

Detail

Obec Stráňavy

StranavyObec Stráňavy leží pod vrchom Polom, na rozhraní Žilinskej pahorkatiny a Lúčanskej Malej Fatry. Cez obec preteká Stráňavský potok a potok Hýrov, prameniace pod Minčolom (1 364 m n. m.) v závere stráňavskej doliny.
V obci sa nachádza termálne kúpalisko. Teplota vody je 24 - 26°C. Na vrchu Polom stojí pamätník ako spomienka na ťažké boje počas II. svetovej vojny s vyhliadkou na celú žilinskú kotlinu. Horskí cyklisti obľubujú starú cestu na Polom, vedúcu stráňavskou dolinou s výskytom krasových úkazov. V blízkosti obce sa nachádza expozícia obce Stráňavy a ukončenia II. svetovej vojny.