Navigácia

Obsah

Každý občan vrátane maloletého dieťaťa môže vycestovať do zahraničia len s platným cestovným dokladom.

Odporúčame overiť na zastupiteľskom úrade štátu návštevy (pdf, 1,7 MB), či okrem cestovného dokladu nebude vyžadovaný tiež písomný súhlas rodičov (zákonného zástupcu), v akej forme a jazyku, a či podpis musí byť overený notárom, alebo je postačujúci len jednoduchý súhlas rodiča (zákonného zástupcu).

Obec môže overiť takýto súhlas pokiaľ nie je v slovenskom jazyku (zákon 599/2001 Z.z. § 5 . písm f.). 

Doporučujeme preto toto dvojjazyčné tlačivo : SPLNOMOCNENIE (177.85 kB)