Navigácia

Obsah

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Stráňavy za rok 2021

V zmysle zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vzorec pre výpočet komunálnych odpadov :

Do čitateľa sa môžu zahrnúť exaktné odpady z Prílohy č. 1, zákona o uložení odpadov na skládkach. Do menovateľa rovnice sa dáva hmotnosť komunálnych odpadov vzniknutých v obci za predchádzajúci kalendárny rok. 

m zložka vytriedených komunálnych odpadov v obci za rok 2021 - 268 454 kg

m Ko - hmotnosť komunálnych odpadov vzniknutých v obci za rok 2020 - komunálny odpad a objemový odpad 611 054 kg

 

Úroveň vytriedenia je 43,92 % 

 

Podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z.

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu na rok 2022 je 18,- €
 
Vznik komunálnych odpadov Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov (ÚVKO) a určenie poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku (120.16 kB) 

 

Vybrané ukazovatele zo štatistického výkazu ŽP 6-01 (76.59 kB)