Navigácia

Obsah

Žiadosť o súhlas na prevádzku malého zdroja znečistenia

Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia 
v zmysle § 22 ods. 1 písm. a) zákona 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia  sa podáva na  obecný úrad v Stráňavách. 
Na stiahnutie:  žiadosť o súhlas na MZZO (834.27 kB)

elektronicky vyplniteľné tlačivo : Stanovisko k MZZO vyplniteľné (831.27 kB) (834.27 kB)

Vybavuje:
Ing. Stanislava Berzáková
tel: 041/5005675
e-mail: stranavy@stranavy.sk