Navigácia

Obsah

Aktuality :

16.11.2022

Kúpalisko

VEREJNO-OBCHODNÁ SÚŤAŽ

podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a ods. 1 písm. a) ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na: „Prenájom kúpaliska a ubytovacieho zariadenia“

Detail

31.10.2022

Papán

Poďakovanie občanom

Vážení občania obce Stráňavy!

Detail

30.10.2022

Logo - výsledky komunálnych volieb

Výsledky komunálnych volieb 2022

Kompletné výsledky komunálnych volieb

Detail

19.10.2022

Katarínska zábava

Klub turistov pozýva na Katarínsku zábavu

26. novembra o 19.00 hod. Vstupné 15,-€ Info : D.Oščiatková 0903 951 141 A.Remeková 0905 508 241

Detail

27.09.2022

Desatoro správneho kuriča

Desatoro správneho kuriča

Blíži sa vykurovacie obdobie a pre to prikladáme desatoro správneho kuriča ...

Detail

Obec Stráňavy

StranavyObec Stráňavy leží pod vrchom Polom, na rozhraní Žilinskej pahorkatiny a Lúčanskej Malej Fatry. Cez obec preteká Stráňavský potok a potok Hýrov, prameniace pod Minčolom (1 364 m n. m.) v závere stráňavskej doliny.
V obci sa nachádza termálne kúpalisko. Teplota vody je 24 - 26°C. Na vrchu Polom stojí pamätník ako spomienka na ťažké boje počas II. svetovej vojny s vyhliadkou na celú žilinskú kotlinu. Horskí cyklisti obľubujú starú cestu na Polom, vedúcu stráňavskou dolinou s výskytom krasových úkazov. V blízkosti obce sa nachádza expozícia obce Stráňavy a ukončenia II. svetovej vojny.