Navigácia

Obsah

 

Stretnutie jubilantov.

Obecný úrad v Stráňavách si už dlhé roky pripomína výročia jubilantov a jubilujúce manželské páry. Tento rok však k pozvaným pribudli aj čestní darcovia krvi. 

V piatok večer 18.novembra 2022 pred 18:00hod., začali do tanečnej sály prichádzať prví pozvaní hostia. Sála o pár minút bola naplnená do posledného miesta. Slávnosti sa zúčastnilo viac ako 110 pozvaných občanov. 

O kultúrny program sa postarali naši najmenší milovníci follóru, súrodenci Buľkovci. Úvodného slova sa ujala p.Marta Reitšpísová, ktorá prečítala všetky mená jubilujúcich z ročníka 2022 a 2020 (vzhľadom k pandémii sa k tomuto ročníku pridali aj oslávenci z roku 2020). Ako prvým sa prihovorila našim jubilujúcim manželským párom. Následne po básni vyzvala novozvoleného starostu obce Branislava Štrbu, o krátky príhovor. Jubilujúci manželia sa podpisali do obecnej kroniky a boli odmenení kvietkom a malým darčekom. Ako poďakovanie za spoločný dlhoročný život im zaspievali Katka Pytlová a Branislav Štrba. 

V druhej časti slávnosti boli odmenení naši jubilanti, ktorí oslávili 50-te narodeniny. Po príhovore a podpísaní sa do kroniky, boli odmenení kvietkom a darčekom. V tretej časti dostali priestor naši čestní darcovia krvi. Jeden darca dokonca s výnimočným ocenením Kňazovického medaily. Toto vzácne ocenenie patrí nášmu Jánovi Hrbekovi. Slová ako obeta, skromnosť a hlavne ľudskosť je v prípade čestných darcov krvi úplne na mieste. 

Oficiálny program ukončil starosta obce prípitkom: " Nech vás žehná Pán Boh milý, ešte v zdraví dlhý čas, aby ste sa radovali každým rokom viac a viac. Popriať šťastie, slnko v duši, to sa k tejto sláve sluší. A nech je aj telo zdravé, pripime si v tejto sále...NA ZDRAVIE! "

Slávnostný večer ďalej pokračoval zábavou a tancom. O dobrú náladu a výber hudby sa postarali bratia Miloš a Maroš Šenkárovci. 

Teším sa spoločne s vami na ďalšie podobné kultúrne akcie v našej obci. Bolo mi cťou lepšie spoznať Vás, občanov našej obce. Ďakujem všetkým za prípravu tohto vydareného slávnostného večera. 

                                                                                            starosta obce Branislav Štrba