Navigácia

Obsah

 

                                                                                                                                                                                                                       

znak

 

Vznik a činnosť ZO SZZ č.28-20 v Stráňavách.

 

Základná organizácia ovocinárov a záhradkárov v Stráňavách vznikla v šesťdesiatych rokoch, pravdepodobne v r.1957. Dňa 16.5.1965 sa konala ustanovujúca členská schôdza v Stráňavách a naša základná organizácia oficiálne vstúpila do Československého ovocinárskeho a záhradkárskeho zväzu. Prvým predsedom novozaloženej ZO ČSOZS  bol Daňo Matúš a tajomník Pavlík Jozef. Ďalej nasledovali predsedovia Tabaček Pavol, Cetera Adolf, Ondák Anton, Ondák Leopold, Machala Rudolf, Púček Jozef, Chovančík Pavol a Harmečko Pavol. ZO sa celkom úspešne rozvíjala a v roku 1986 mala až 60 členov. Aktuálny počet členov našej ZO je 41. Členská základňa sa stabilizovala a záujem o členstvo mierne stúpa, čo by mohlo byť predzvesťou nového rozvoja záhradkárstva v našej obci. Výhody členov ZO od vzniku po rok 1989 sa mierne líšia od výhod v súčasnej dobe. Kým do roku 1989 mali členovia ZO zľavy na hnojivá, ovocné stromčeky, záhradkárske náradie a podobne, dnes si členovia za tieto produkty musia zaplatiť plnú sumu. Výnimkou sú zľavnené vstupenky na výstavy usporiadané v spolupráci s RV SZZ . Vo svojich začiatkoch si ZO na svoju činnosť zarábala najmä brigádnickou činnosťou napr. vykášaním okolo ciest, sadením stromčekov, brigádou na stavbe telocvične a pod. Neskôr to bolo organizovanie zábav, zber železného šrotu a  brigádnická činnosť v spolupráci s obecným úradom. V súčasnosti  brigády pri čistení potoka, rezaní, výzdobe a stavaní symbolického mája. ZO organizuje zájazdy na rôzne výstavy a kultúrno spoločenské podujatia, posedenie pri guláši. No hlavnou akciou je každoročná výstava ovocia a zeleniny. Všetky tieto aktivity sa konajú vďaka úzkej spolupráci s obecným úradom v Stráňavách.

                                                                    

Dňa 4.7.2020 sa konala VČS ZO SZZ spojená s voľbou nového výboru, ktorý pracuje v zložení :

 

Predseda :            Juraj Tavač

Tajomník :            Vierka Květoňová

Hospodár :           Stanislav Ondák

Člen výboru :       Pavol Harmečko

Člen výboru :       Vendelín Púček

 

Kontrolná a revízna komisia

 

Predseda KRK  :   Mária Tabačková

Člen KRK  :            Mária Púčková

Člen KRK  :            Vratislav Grochal

 

Kontakt :   t.č  :    predseda  0903 552 585

                               tajomník   0905 947 078

 

Tak ako rok 2020, tak aj rok 2021 bol poznamenaný pandémiou COVID-19. Aj napriek množstvu obmedzení, ktoré poznačili náš bežný život a zároveň aj život a činnosť našej  organizácie, sa nám podarilo zorganizovať niekoľko úspešných akcií. V apríli 2021 sa konala brigáda pri rezaní a čistení mája. S jeho odvozom nám aj tentokrát pomohli členovia DHZ Stráňavy.  Naše členky symbolickému máju vyrobili a vyzdobili smrekový veniec. Výbor organizácie záhradkárov spolu s obecným úradom dňa 30.04.2021 zorganizoval zdobenie a stavanie mája pred kultúrnym domom. Aj napriek tomu, že protiepidemiologické opatrenia nedovoľovali hromadné podujatie, sme sa na našej prvej spoločnej akcii v roku zabavili a užili si krásne počasie a príjemnú atmosféru.          V polovici mája 2021 sa konala aj keď s oneskorením naša výročná schôdza. Členovia organizácie boli oboznámený s činnosťou, financovaním a plánom hlavných úloh na rok 2021. Na konci mája sme sa zišli pri váľaní mája, vyčistení priestorov pred kultúrnym domom a odvezení zvyškov symbolického mája.

Začiatok leta a letných prázdnin sme si spríjemnili spoločných posedením pri guláši. V sobotu 17.07.2021 sme usporiadali toto posedenie nielen pre našich stálych členov, ale aj pre hostí. Po dlhej dobe, kedy nebolo dovolené sa hromadne stretávať mimo svojich rodinných kruhov, mala táto akcia úspech. Spoločne sa zabavili, zasmiali, spolupracovali, nálada bola skvelá. Poďakovanie patrí všetkým členom, ktorí túto akciu zorganizovali a postarali sa o dobrú pohodu nás všetkých.

Na konci augusta sa uskutočnila trojdňová brigáda pri natieraní plota materskej škôlky.  Vzhľadom na začiatok školského roku bola brigáda pomerne časovo náročná. Náročné na natieranie boli aj niektoré úseky plotu, najmä zo strany od obchodu. Ukázali sme občanom Stráňav, že keď treba vie naša organizácia pomôcť dobrej veci a zapracovať. Spoločne sme odpracovali pri natieraní plota 148 hodín. Sme na svoju prácu pyšní.

September sa v našej obci nesmie v znamení hodov. Prvýkrát sa výbor rozhodol zriadiť stánok s občerstvením. V ponuke boli grilované klobásky, guláš a rôzne ďalšie tekuté pochutiny. Deň to bol veľmi náročný. Ako organizácia sme si touto akciou finančne prilepšili. Toto bola naša posledná spoločná akcia v roku 2021.

Naplánovanú sme mali ako každý rok výstavu ovocia a zeleniny. Deti spolu s pani učiteľkami zo ZŠ nám pripravili aj výzdobu, ktorú sme bohužiaľ kvôli situácii nemohli ukázať verejne. Veľmi pekne by sa chceli poďakovať nielen deťom ale aj pani učiteľkám za ich ochotu a šikovnosť. Naplánovaných sme mali aj množstvo spoločných výletov. Bohužiaľ kvôli pravidlám COVID automatu nebolo možné sa ich spoločne a hromadne zúčastniť.

Výbor organizácie záhradkárov neustále pracuje. Za sebou už máme schôdzu k 65.výročiu nášho založenia, konala sa dňa 26.03.2022. Okrem voľby mandátovej a návrhovej komisie, správe o stave, činnosti a financovaní, sme ocenili dvoch našich dlhoročných členov pána Kamila Hrušku a Stanislava Ondáka.

Pevne dúfame, že rok 2022 bude priaznivejší a prívetivejší. Už teraz vieme, že sa bude konať výstava Záhradkár a Včelár 2022 v Trenčíne, Gardénia v Nitre, Flóra Olomouc a mnohé ďalšie, ktorých by sme sa radi zúčastnili či všetci spoločne alebo pokiaľ situácia nedovolí tak individuálne. Tešíme sa na všetko nové a zaujímavé a sme veľmi radi, že stúpa počet záujemcov o členstvo v našej organizácii.

   Výtvarná súťaž Základná škola

123

   Výlet na Duklu

1

2

3

4

 

6

6

   Brigáda na MŠ

1

2

3

4

5

6

78

 

   Posedenie pri guľaši júl 2021

1

2

3

4

5

   Stavanie mája 2021

1

4

 2

 2356

Stavanie mája 2019

1

43

2

5

   Výstava ovocia a zeleniny 2019

1

2

3

45

   Budišov 2019

1

234

   Fričovice 2019

1

23

5

5

   Posedenie pri guľáši 2019

1

   Kalvária vrch Budkov 2019

3

4

12

   Stavanie mája 2018

1

23

55

34

   Brigáda - čistenie potoka 2019

1

2

3

   Výstava ovocia a zeleniny 2018

1

4

23

45

   Agrokomplex Nitra 2017

2

1

43

   Dni zelá Stupava 2017

1

2

3

 

4

   Výstava ovocia a zeleniny 2017

1

1

25

35

   Stavanie mája 2016

1

12

   Polanka Wielka 2016

12

   Výstava ovocia a zeleniny 2016

1

32

44

   Pisarzowice 2015

1

 

23

35

   Stráňavské hody 2015

12

34

   Výročná členská schôdza 2012

5

12

34

  Výstava Trenčín 2011

1

2

43

   Pisarzowice 2011

5

12

34

   Grilovanie 2011

12

34

   Návšteva záhradkárov z Fričovíc 2011

1

23

45

   Svatobořice 2011

123

   Fričovice zábava 2011

1234

   Flora Olomouc 2010

1

23

45

   Výstava ovocia a zeleniny Fričovice 2010

1

42

34

   Pezinok 2008

1

12

24

   Výstava ovocia a zeleniny 2006

1

24

35

67