Navigácia

Obsah

Základná škola s materskou školou

Názov školy Základná škola s materskou školou 1. československého armádneho zboru Stráňavy
Adresa školy Športovcov 342, Stráňavy
Telefón +421 41 5966 372
E-mail zs@stranavy.sk
WWW stránka zsstranavy.edupage.org,
Zriaďovateľ Obec Stráňavy

 

Materská škola
Názov školy Základná škola s materskou školou 1. československého armádneho zboru Stráňavy
Adresa školy Športovcov 431, Stráňavy
Telefón +421 41 5966 319
E-mail ms.stranavy@gmail.com
WWW stránka www.msstranavy.sk, msstranavy.edupage.org
Zriaďovateľ Obec Stráňavy