Navigácia

Obsah

VÝSLEDKY TU 

Beh od pamätníka k pamätníku

PROPOZÍCIE
52. ročník cestného behu „ Od pamätníka k pamätníku „
Majstrovstvá okresu Žilina v cestnom behu pre rok 2023.
DNI ŠPORTU 2023

7.10.2023

Obsah :

 

Organizátor :

Organizátor : OÚ Stráňavy , ZŠ Stráňavy
Organizačný team :

Branislav Štrba
Ing. Marián Duchoň
Ing. Stanislava Berzáková
Doc. Ing. Augustín Sládek
Mgr. Mirka Brodňanová
PaedDr. Maroš Moravčík
RNDr. Radoslava Tomášová
Marta Reitšpísová

 

Miesto a štart

Miesto a štart pretekov Kultúrny dom Stráňavy         GPS : 49⁰10’15.0”N, 18⁰49’09.4”E   
viď trasu pretekov nižšie
Dátum a začiatok
pretekov

07. októbra  2023

žiacké kategórie  9.00 hod.
dorastenecké a dospelé kategórie 11.00 hod. 

 

Registrácia :

Registrácia ONLINE  a v mieste konania pretekov

 

Štartovné :

Deti : 0,- € - deti neplatia štartovné
Dospelí :

Štartovné 
pri ONLINE registrácií

Štartovné na mieste

do 6.10.2023

10,- € (úhrada online)

Platobné údaje :

IBAN : SK84 5600 0000 0002 8969 1016
BIC: KOMASK2X
VS: 9907102023
Správa pre prijímateľa : "Startovne MENO PRIEZVISKO"

Pay by sqare

7.10.2023

 

 

 

15.- € (uhradené v hotovosti)

 

Kategórie :

predškoláci 50m (bez umiestnenia)
 
žiaci  1.-2. trieda žiačky  1.-2. trieda 500 m
žiaci  3.-4. trieda žiačky  3.-4. trieda 500 m
žiaci  5- 6 trieda žiačky  5- 6 trieda 1000 m
žiaci  7.-8. trieda žiačky  7.-8. trieda 1500 m
žiaci  9. trieda žiačky  9. trieda 1500 m
 
 • dorastenci  do 20 rokov,
 • muži do 40, 
 • muži nad 40,  
 • muži nad 50 rokov,
 • muži nad 60 rokov,
 • najlepší domáci pretekári
 • dorastenky  do 20 rokov,
 • ženy do 40, 
 • ženy nad 40,  
 • ženy nad 50 rokov,
 • ženy nad 60 rokov,
 • najlepšie domáce pretekárky
11 km
 • špeciálna cena - najstarší účastníci všetkých doterajších ročníkov
 
Zaradenie do kategórií vykoná organizátor na základe veku účastníka ku dňu pretekov.

 

Trať a doplňujúce info

Trať detí s profilom -KMZ súbor- do Google Earth - profil trate uvidíte keď v ľavom menu kliknete pravým tlačidlom na názov mapy a v menu je profil.

Deti bežia podľa kategórie jeden dva alebo tri okruhy.

Trať detí Profil deti
trať profil

 

Trať dospelí s profilom - KMZ súbor - (3.93 kB) do Google Earth - profil trate uvidíte keď v ľavom menu kliknete pravým tlačidlom na názov mapy a v menu je profil.

Trať dospelí Dospelí profil
trať profil

 

 

Spôsob pretekania

 

V zmysle predpisov SZTK, na vlastné nebezpečie, bez obmedzenia cestnej premávky v čase konania pretekov.

Trať vedie z 95% po asfaltových cestách druhej a tretej triedy. Z dôvodu zaistenia bezpečnosti bežcov, trať behu obchádza frekventované cesty v maximálnej možnej miere. Cca 5% trate tvoria krátke úseky nespevnených ciest a úseky po cestách prvej triedy. Keďže dopravu na tak dlhej trati behu nie je možné úplne vylúčiť, preteky sa bežia za plnej premávky! V praxi to ale znamená, že na cestách sa stretnete s nevýrazným pohybom vozidiel.

Orientácia na trati
Za orientáciu na trati zodpovedá každý pretekár samostatne. Pre úspech v pretekoch je dôležité si trať dôsledne naštudovať, miestami je orientačne náročná. Organizátor zabezpečí primerané označenie trate a navigátorov na problematických úsekoch.

Ceny Obdržia prví traja pretekári v každej kategórii, v dorasteneckých a dospelých kategóriách budú osobitne odmenení  najlepší domáci pretekári.

Občerstvenie

Všetci pretekári po dobehnutí do cieľa
Informácie Obecný úrad Stráňavy 
č. tel. 041 5005675 
stranavy@stranavy.sk
Každý účastnik žiackých pretekov dostane za účasť balíček a malé občerstvenie, víťazíi vecné ceny.
Každý účastnik pretekov dospelých dostane malé občerstvenie, pamätné predmety, vecné ceny, víťazné poháre.

 

Traťový rekord dospelých drží z roku 2017 Šarkan Branislav (Martin) s časom 29:14 min.

 

Tradíciou pretekov sa stal aj MUDr. Ján Hanák, ktorý aj napriek zdravotným problémom preteky absolvuje pravidelne každý rok.

 

VÝSLEDKY Z MINULÝCH ROČNÍKOV