Navigácia

Obsah

Stráňavské zvesti

Stráňavské zvesti vydáva obecný úrad vo vlastnej réžií. Noviny informujú občanov o aktuálnom dianí v obci a o pripravovaných akciách a kultúrnych podujatiach. Noviny sú nepredajné a dodávame ich do každej domácnosti v obci. V nasledujúcich odkazoch nájdete zvesti vo formáte PDF.

 Aktuálne číslo :  Zvesti 2/2022

 

 

ARCHÍV STRÁŇAVSKÝCH ZVESTÍ

 

Neuverejnený článok záhradkárov :

 

Tak ako rok 2020, tak aj rok 2021 bol poznamenaný pandémiou COVID-19. Aj napriek množstvu obmedzení, ktoré poznačili náš bežný život a zároveň aj život a činnosť našej  organizácie, sa nám podarilo zorganizovať niekoľko úspešných akcií. V apríli 2021 sa konala brigáda pri rezaní a čistení mája. S jeho odvozom nám aj tentokrát pomohli členovia DHZ Stráňavy.  Naše členky symbolickému máju vyrobili a vyzdobili smrekový veniec. Výbor organizácie záhradkárov spolu s obecným úradom dňa 30.04.2021 zorganizoval zdobenie a stavanie mája pred kultúrnym domom. Aj napriek tomu, že protiepidemiologické opatrenia nedovoľovali hromadné podujatie, sme sa na našej prvej spoločnej akcii v roku zabavili a užili si krásne počasie a príjemnú atmosféru.

V polovici mája 2021 sa konala aj keď s oneskorením naša výročná schôdza. Členovia organizácie boli oboznámený s činnosťou, financovaním a plánom hlavných úloh na rok 2021. Na konci mája sme sa zišli pri váľaní mája, vyčistení priestorov pred kultúrnym domom a odvezení zvyškov symbolického mája.

Začiatok leta a letných prázdnin sme si spríjemnili spoločných posedením pri guláši. V sobotu 17.07.2021 sme usporiadali toto posedenie nielen pre našich stálych členov, ale aj pre hostí. Po dlhej dobe, kedy nebolo dovolené sa hromadne stretávať mimo svojich rodinných kruhov, mala táto akcia úspech. Spoločne sa zabavili, zasmiali, spolupracovali, nálada bola skvelá. Poďakovanie patrí všetkým členom, ktorí túto akciu zorganizovali a postarali sa o dobrú pohodu nás všetkých.

Na konci augusta sa uskutočnila trojdňová brigáda pri natieraní plota materskej škôlky.  Vzhľadom na začiatok školského roku bola brigáda pomerne časovo náročná. Náročné na natieranie boli aj niektoré úseky plotu, najmä zo strany od obchodu. Ukázali sme občanom Stráňav, že keď treba vie naša organizácia pomôcť dobrej veci a zapracovať. Spoločne sme odpracovali pri natieraní plota 148 hodín. Sme na svoju prácu pyšní.

September sa v našej obci nesmie v znamení hodov. Prvýkrát sa výbor rozhodol zriadiť stánok s občerstvením. V ponuke boli grilované klobásky, guláš a rôzne ďalšie tekuté pochutiny. Deň to bol veľmi náročný. Ako organizácia sme si touto akciou finančne prilepšili. Toto bola naša posledná spoločná akcia v roku 2021.

Naplánovanú sme mali ako každý rok výstavu ovocia a zeleniny. Deti spolu s pani učiteľkami zo ZŠ nám pripravili aj výzdobu, ktorú sme bohužiaľ kvôli situácii nemohli ukázať verejne. Veľmi pekne by sa chceli poďakovať nielen deťom ale aj pani učiteľkám za ich ochotu a šikovnosť. Naplánovaných sme mali aj množstvo spoločných výletov. Bohužiaľ kvôli pravidlám COVID automatu nebolo možné sa ich spoločne a hromadne zúčastniť.

Výbor organizácie záhradkárov neustále pracuje. Za sebou už máme schôdzu k 65.výročiu nášho založenia, konala sa dňa 26.03.2022. Okrem voľby mandátovej a návrhovej komisie, správe o stave, činnosti a financovaní, sme ocenili dvoch našich dlhoročných členov pána Kamila Hrušku a Stanislava Ondáka.

Pevne dúfame, že rok 2022 bude priaznivejší a prívetivejší. Už teraz vieme, že sa bude konať výstava Záhradkár a Včelár 2022 v Trenčíne, Gardénia v Nitre, Flóra Olomouc a mnohé ďalšie, ktorých by sme sa radi zúčastnili či všetci spoločne alebo pokiaľ situácia nedovolí tak individuálne. Tešíme sa na všetko nové a zaujímavé a sme veľmi radi, že stúpa počet záujemcov o členstvo v našej organizácii.