Navigácia

Obsah

Komisia pre ochranu verejného poriadku a životné prostredie rieši spory občanov, poškodzovanie životného prostredia ....

 

Zloženie :

Predseda Ing. Dušan Daňo
 
člen Marta Reitšpísová
člen Mgr. Renáta Bernátová
člen Eduard Vereš
člen Pavol Brodňan
člen Igor Pytel
člen RNDr. Radoslava Tomášová