Navigácia

Obsah

Stavebno bytová komisia rieši drobné stavby v obci a prideľovanie bytov v nájomnej bytovke, kontroluje splnenie podmienok pri uzatváraní nájmov.

 

Zloženie :

Predseda Ing. Stanislava Berzáková
 
člen Patrik Ondák
člen Ing. Marián Duchoň
člen Igor Pytel
člen Pavol Brodňan
člen Ing. Dušan Daňo
člen Jana Slezáčková