Navigácia

Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.09.2020

Darovacia zmluva

-

0,00 EUR

Ing. Peter Skočdopole

Obec Stráňavy

16.09.2020

Zmluva o dielo

20/2020

42 308,51 EUR štyridsaťdvatisíctristoosem eúr päťdesiatjeden centov

Miroslav Lenik

Obec Stráňavy

11.09.2020

Zmluva o dielo

19/2020

18 186,82 EUR

RIV, Okružná 125, 01325 Stráňavy

obecný úrad Stráňavy

10.08.2020

Mandátna zmluva

15/2020

8 856,00 EUR osemtisícosemstopäťdesiatšesť eúr

Urbion sk, s. r. o., A. Kmeťa 16, 01001 Žilina

Obec Stráňavy

05.08.2020

Zmluva o dielo č.07/2020

07/2020

7 850,00 EUR sedemtisícosemstopäťdesiat eúr

Filo-restauro, s.r.o.

Obec Stráňavy

03.08.2020

Nájom nebytových priestorov

-

Neuvedené

Bolibruchová Jana

Obec Stráňavy

22.05.2020

Dodatok k zmluve

-

560,00 EUR Päťstošesťdesiat eúr

František Ondák

Obec Stráňavy

19.05.2020

Zmluva o dielo

1/2020

38 280,00 EUR Tridsaťosemtisícdvestoosemdesiat eúr

MA.AT. - SK, s.r.o., Štefánikova 28, 01001 Žilina

Obec Stráňavy

19.05.2020

Mandátna zmluva

2/2020

4 620,00 EUR štyritisícšesťstodvadsať eúr

Urbion sk, s. r. o., A. Kmeťa 16, 01001 Žilina

Obec Stráňavy

30.03.2020

ZMLUVA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZS-36-3-2020-SK

Neuvedené

Obec Stráňavy

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

30.03.2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

CUET-36-3-2020-SK

790,00 EUR Sedemstodeväťdesiat

Obec Stráňavy

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

23.01.2020

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam

-

560,00 EUR Päťstošesťdesiat eúr

František Ondák

Obec Stráňavy

15.01.2020

Zmluva o dielo uzatvorená podľa §536 a nasl.Obchodného zákonníka

-

78 997,56 EUR sedemdesiatosemtisícdeväťstodeväťdesiatsedem eúr päťdesiatšesť centov

HELUS, s.r.o.

Obec Stráňavy

11.10.2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam

-

640,00 EUR šesťstoštyridsať eúr

Jozef Ondák, Marián Ondák, Janka Ondáková

Obec Stráňavy

01.10.2019

Zmluva o Balíkovom účte

--

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa

Obec Stráňavy

01.10.2019

Zmluva o elektronickej službe Business24

B24_16092019

0,00 EUR

Slovenská sporiteľňa

Obec Stráňavy

01.10.2019

Zmluva o úvere

686/CC19

30 000,00 EUR tristotisíc eur

Slovenská sporiteľňa

Obec Stráňavy

13.09.2019

Zmluva o dielo na rekonštrukciu kotolne MŠ Stráňavy

--

37 780,92 EUR tridsaťsedemtisícsedemstoosemdesiat eur deväťdesiatdva centov

Ján Remek, 331, 01325 Stráňavy

Obec Stráňavy

13.09.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2019073001

1-2019073001

-

UNI-JAS gastrotechnika s.r.o., B.S. Timravy 950/13, 01008 Žilina

Obec Stráňavy

10.09.2019

Zmluva o výpožičke

7/KP/2019

100,00 EUR Sto EUR

Obec Brezany

Obec Stráňavy

08.08.2019

Kúpna zmluva

-

2 890,00 EUR dvetisícosemstodeväťdesiat eúr

Obec Stráňavy

Dana Štrbová

01.08.2019

Zmluva o dielo podľa § 536 anasl obchodného zákonníka 513/1991 Zb.z.

2019073001

63 990,00 EUR šesťdesiatrotisícdeväťstodeväťdesiat eur

UNI-JAS gastrotechnika s.r.o., B.S. Timravy 950/13, 01008 Žilina

Obec Stráňavy

18.07.2019

Dohoda o grante

INEA/CEF/WiFi4EU/ 2-2019/028245-035899

15 000,00 EUR päťnásť tisíc

Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA)

Obec Stráňavy

11.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

149092

1 400,00 EUR tisícštyristo eúr

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 810 00 Bratislava

Obec Stráňavy

26.06.2019

zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských službách

11/2019

2 501,00 EUR dvetisícpäťstojednaeur

Ing. Jozefína Smolková

Obec Stráňavy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: