Navigácia

Obsah

Detail zmluvyč.: 23/2022

Zmluva: zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb

 • Číslo zmluvy
  23/2022
 • Predmet zmluvy
  Predmetom tejto zmluvy je: a) audit individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2021 podľa zákona č. 431/2002 Z .z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o účtovníctve") a vykonaný v súlade so zákonom č.423/2015 Z. z. o štatutárnom audite ( ďalej len „zákon o štatutárnom audite") a ostatnými právnymi normami týkajúcich sa výkonu auditu platnými v Slovenskej republike, b) audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2021 c) overenie konsolidovanej výročnej správy za rok 2021 zostavenej podľa § 20 zákona o účtovníctve, d) overenie rozpočtového hospodárenia a finančných výkazov za rok 2021.
 • Cena
  3 350,00 EUR
 • Dátum účinnosti zmluvy
  16.7.2022
 • Platnosť zmluvy do
  Táto zmluva sa uzatvára na dobu výkonu auditu za rok 2021
 • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
  11.7.2022
 • Dátum zverejnenia
  15.7.2022
 • 1. Zmluvná strana
  obecný úrad Stráňavy
 • IČO
  00321613
 • DIČ
  2020677593
 • Adresa
  Májová 336 ,Stráňavy ,01325
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • 2. Zmluvná strana
  Ing. Jozefína Smolková
 • IČO
 • DIČ
  1022853480
 • Adresa
  Pittsburská 9/29, Žilina 010 08
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
  Ing. Jozef Papán
 • Funkcia podpisujúcej osoby
  starosta obce
 • Poznámka
Dokumenty