FAQ - elektrina

Pripojenie nehnuteľnosti na elektrickú sieť

Požadujete pripojiť k distribučnej sústave elektriny Vašu aktuálnu, alebo plánovanú nehnuteľnosť?

Elektrinu distribuuje

Stredoslovenská distribučná, a. s.

Pri Rajčianke 2927/8

010 47 Žilina

Podmienky pripojenia