FAQ Elektronická komunikácia

Komunikovať s úradom je možné aj elektronicky alebo telefonicky

ukony

Žijeme v dobe elektronizacie a informatizácie, ktorá je neoddeliteľne spätá s našimi životmi. A aj keď je náš pohyb a vybavovanie po úradoch pre celosvetovú pandémiu obmedzený a v niektorých prípadoch až nemožný, môžete veľa úkonov na obecnom úrade vykonať bez fyzickej návštevy a prispieť tak k obmedzeniu pohybu mimo bezpečia svojho domova. Ako na to? Priblížime vám to v pár bodoch...

Ak nemáte občiansky preukaz s čipom (tzv. EID)

-  pomocou mobilnej aplikácie MID https://www.vybavzmobilu.sk/
-  využite email viď. kontakty stranavy.sk/kontakty/
-  zavolajte a dohodnite si postup viď. kontakty stranavy.sk/kontakty/
-  platby za dane plaťte prednostne cez internet banking, prípadne využite platbu pomocou QR kódu

Ak máte občiansky preukaz s čipom (EID) 

-  pomocou mobilnej aplikácie MID https://www.vybavzmobilu.sk/
-  využite elektronické služby obce https://www.dcom.sk/esluzb ,
-  alebo elektronické služby štátu https://www.slovensko.sk/sk/najst-sluzbu ,
-  platby za dane plaťte prednostne cez internet banking, prípadne využite platbu pomocou QR kódu

Číslo účtou (sú zverejnené aj v kontaktoch)
bežný účet – Prima banka:  SK28 5600 0000 0002 8969 6001

Ak sa chcete dozvedieť viac združenie DEUS spustilo blog na portáli sme.sk, kde budú pravidelne prinášať potrebné informácie. Možno aj vďaka nemu sa rozhodnete pridať k používateľom elektronických služieb samospráv - https://deus.blog.sme.sk/.