FAQ plyn

Pripojenie nehnuteľnosti k plynu

Plynové potrubie v obci má na starosti

SPP – distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava 26
Slovenská republika

Podmienky pripojenia nehnuteľnosti na plyn