Navigácia

Obsah

Správy

16.11.2022

Kúpalisko

VEREJNO-OBCHODNÁ SÚŤAŽ

podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a ods. 1 písm. a) ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na: „Prenájom kúpaliska a ubytovacieho zariadenia“

Detail

27.09.2022

Desatoro správneho kuriča

Desatoro správneho kuriča

Blíži sa vykurovacie obdobie a pre to prikladáme desatoro správneho kuriča ...

Detail

Kalendár akcií

21.01.2023 - 22.01.2023

Ples MŠ

Ples MŠ

Detail