Navigácia

Obsah

Územný plán obce

Všetky výkresy územného plánu sú vo formáte PDF. Odporúčame stiahnuť príslušný výkres do počítača a potom prezerať.

Textová časť

t.c. (0,8 MB) Stiahnuté: 2,269x | 02.07.2020

Komplexný výkres priestorového usporiadania

kvpu (20 MB) Stiahnuté: 1,638x | 18.01.2019

Komplexný urbanistický návrh

kun (16 MB) Stiahnuté: 1,335x | 08.06.2018

Doprava

dop. (9,5 MB) Stiahnuté: 1,014x | 08.06.2018

Voda

vod.(11 MB) Stiahnuté: 1,152x | 08.06.2018

Elektro

el (10 MB) Stiahnuté: 753x | 08.06.2018

Využitie poľnohospodárskej pôdy

vpp (0,5 MB) Stiahnuté: 708x | 08.06.2018

Stránka

  • 1