Navigácia

Obsah

Územný plán obce

Všetky výkresy územného plánu sú vo formáte PDF. Odporúčame stiahnuť príslušný výkres do počítača a potom prezerať.

Textová časť

t.c. (0,8 MB) Stiahnuté: 1211x | 08.06.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania

kvpu (20 MB) Stiahnuté: 909x | 18.01.2019

Komplexný urbanistický návrh

kun (16 MB) Stiahnuté: 705x | 08.06.2018

Doprava

dop. (9,5 MB) Stiahnuté: 550x | 08.06.2018

Voda

vod.(11 MB) Stiahnuté: 537x | 08.06.2018

Elektro

el (10 MB) Stiahnuté: 392x | 08.06.2018

Využitie poľnohospodárskej pôdy

vpp (0,5 MB) Stiahnuté: 317x | 08.06.2018

Stránka

  • 1