Navigácia

Obsah

Územný plán obce

Všetky výkresy územného plánu sú vo formáte PDF. Odporúčame stiahnuť príslušný výkres do počítača a potom prezerať.

Textová časť

t.c. (0,8 MB) Stiahnuté: 1093x | 08.06.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania

kvpu (20 MB) Stiahnuté: 833x | 18.01.2019

Komplexný urbanistický návrh

kun (16 MB) Stiahnuté: 640x | 08.06.2018

Doprava

dop. (9,5 MB) Stiahnuté: 503x | 08.06.2018

Voda

vod.(11 MB) Stiahnuté: 469x | 08.06.2018

Elektro

el (10 MB) Stiahnuté: 353x | 08.06.2018

Využitie poľnohospodárskej pôdy

vpp (0,5 MB) Stiahnuté: 289x | 08.06.2018

Stránka

  • 1