Navigácia

Obsah

 

znak

 

Vznik a činnosť ZO SZZ č.28-20 v Stráňavách.

 

Za začiatok združovania sa ovocinárov na Slovensku v novodobých dejinách sa považuje založenie Slovenskej ovocinárskej spoločnosti v roku 1920. Jej cieľom bolo pôsobiť vo všetkých smeroch na zveľaďovanie a ochranu ovocinárstva, ako aj zužitkovanie ovocia na Slovensku. SOS v r. 1957 požiadala Povereníctvo vnútra  o možnosť vytvoriť novú organizáciu ovocinárov a záhradkárov na Slovensku. Ministerstvo vnútra v Prahe schválilo v marci 1957 stanovy novej organizácie – Československého ovocinárskeho a záhradkárskeho zväzu. Základná organizácia ovocinárov a záhradkárov v Stráňavách vznikla v šesťdesiatych rokoch, pravdepodobne v r.1957. Dňa 16.5.1965 sa konala ustanovujúca členská schôdza v Stráňavách a naša základná organizácia oficiálne vstúpila do Československého ovocinárskeho a záhradkárskeho zväzu. Prvým predsedom novozaloženej ZO ČSOZS  bol Daňo Matúš a tajomník Pavlík Jozef. Ďalej nasledovali predsedovia Tabaček Pavol, Cetera Adolf, Ondák Anton, Ondák Leopold, Machala Rudolf, Púček Jozef, Chovančík Pavol a Harmečko Pavol. ZO sa celkom úspešne rozvíjala a v roku 1986 mala až 60 členov. Aktuálny počet členov našej ZO je 41. Členská základňa sa stabilizovala a záujem o členstvo mierne stúpa, čo by mohlo byť predzvesťou nového rozvoja záhradkárstva v našej obci. Výhody členov ZO od vzniku po rok 1989 sa mierne líšia od výhod v súčasnej dobe. Kým do roku 1989 mali členovia ZO zľavy na hnojivá, ovocné stromčeky, záhradkárske náradie a podobne, dnes si členovia za tieto produkty musia zaplatiť plnú sumu. Výnimkou sú zľavnené vstupenky na výstavy usporiadané v spolupráci s RV SZZ . Vo svojich začiatkoch si ZO na svoju činnosť zarábala najmä brigádnickou činnosťou napr. vykášaním okolo ciest, sadením stromčekov, brigádou na stavbe telocvične a pod. Neskôr to bolo organizovanie zábav, zber železného šrotu a  brigádnická činnosť v spolupráci s obecným úradom. V súčasnosti  brigády pri čistení potoka, rezaní, výzdobe a stavaní symbolického mája. ZO organizuje zájazdy na rôzne výstavy a kultúrno spoločenské podujatia, posedenie pri guláši. No hlavnou akciou je každoročná výstava ovocia a zeleniny. Všetky tieto aktivity sa konajú vďaka úzkej spolupráci s obecným úradom v Stráňavách.

                                                                    

Dňa 4.7.2020 sa konala VČS ZO spojená s voľbou nového výboru, ktorý pracuje v zložení :

 

Predseda :             Juraj Tavač

Tajomník :             Viera Květoňová

Hospodár :           Stanislav Ondák

Člen výboru :       Pavol Harmečko

Člen výboru :       Vendelín Púček

 

Kontrolná a revízna komisia

 

Predseda KRK  :   Mária Tabačková

Člen KRK  :            Mária Púčková

Člen KRK  :            Vratislav Grochal

 

Kontakt :   t.č  :    predseda  0903 552 585

                               tajomník   0905 947078