Navigácia

Obsah

Klub turistov a ochrancov prírody Stráňavy  

Občianske združenie, Klub turistov a ochrancov prírody Stráňavy je dobrovoľným združením občanov za účelom uspokojovania a rozširovania ich záujmov a potrieb, najmä v oblasti telesnej výchovy , športu a turistiky, ale aj v iných oblastiach spoločenského a kultúrneho života.

Vznik: 5. 12. 2002

Svoju činnosť začalo ustanovujúcim valným zhromaždením 21. 2. 2003.

Zakladajúcimi členmi prípravného výboru občianskeho združenia boli: 
Janka Barošincová, Štefan Ďurnek, Pavol Majtán, JUDr. Marián Novák.

Predstavenstvo OZ:
Vavrík Ján, Oščiatková Danka, Zajac František, Fencík Michal, Fencíková Marta.

Kontakt: 041/5966077

Plán podujatí

Plán podujatí na rok 2019

 

27.07.2018

Turisti

Turisti

Fotogaléria klubu turistov

Detail