Riešenie migračných výziev v obci Stráňavy

Riešenie migračných výziev v obci Stráňavy

Riešenie migračných výziev v obci Stráňavy

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk/sheet/95/europsky-fond-regionalneho-rozvoja-efrr-

https://mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/integrovany-regionalny-operacny-program/

https://mirri.gov.sk/

Názov projektu: Riešenie migračných výziev v obci Stráňavy

Cieľ projektu: Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

Prijímateľ: Obec Stráňavy

Kód projektu: 302090DFU7

Nenávratný finančný príspevok: 13 000,00 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ: 13 000,00 EUR

Termín realizácie aktivít projektu: 3/2022 – 4/2023

Hlavná aktivita projektu, riešenie migračných výziev v obci Stráňavy začala dňom 1.3.2022 a to vynaložením výdavkov na potraviny, všeobecný spotrebný materiál ..., ktoré boli poskytnuté štátnym príslušníkom tretích krajín, odchádzajúcich z Ukrajiny v dôsledku Ruskej vojnovej agresie. Aktivita bola ukončená 30.4.2023.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou www.irop.sk

PUBLICITA:

Riešenie migračných výziev v obci Stráňavy

Dátum vloženia: 29. 4. 2024 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 4. 2024 13:58
Autor: Správca Webu