Všeobecne záväzné nariadenia

Aktuálne VZN obce

2/2024 o poplatkoch vyberaných v obci Stráňavy

02_2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 254,83 kB

3/2009 o chove, vodení a držaní psov na území obce

3_2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 232,83 kB

5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Stráňavy

05_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 168,59 kB

8/2013 o prevádzkovom poriadku verejného pohrebiska v obci Stráňavy

08_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 199,93 kB

11/2012 o symboloch obce a ich používaní

11_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 132,73 kB

12/2012 o umiesťňovaní volebných plagátov

12_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 100,15 kB

14/2024 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce

14_2024 - poskytovanie dotácie z rozpočtu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 514,48 kB

15/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

15_2012 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 157,5 kB

16/2012 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

15_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 157,5 kB

17/2010 o verejnom poriadku

17_2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 70,85 kB

18/2012 o číslovaní stavieb a označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev

18_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,86 kB

19/2012 o vykonaní miestneho referenda

19_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 147,13 kB

22/2024 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

22_2024 - o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 211,83 kB
Zobrazené 1-20 z 24