VZN - archív

2016

VZN č. 1/2016 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce

01_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 203,04 kB
Vložené: 28. 12. 2015

VZN č. 22/2016 - o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

22_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 79,95 kB
Vložené: 28. 12. 2015

VZN č. 5/2016 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Stráňavy

05_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 168,59 kB
Vložené: 6. 1. 2016

2015

VZN č. 1/2015 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce

01_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 197,18 kB
Vložené: 17. 12. 2014

2014

VZN č. 1/2014 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce

01_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 289,17 kB
Vložené: 15. 1. 2014

VZN č. 9/2014 - o verejnom obstarívaní

09_2014_S.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 562,44 kB
Vložené: 8. 9. 2014

2013

VZN č. 1/2013 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce

01_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 286,58 kB
Vložené: 19. 12. 2012

VZN č. 2/2013 - o poplatkoch vyberaných v obci Stráňavy v roku 2013

02_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 302,66 kB
Vložené: 19. 12. 2012

VZN č. 6/2013 - o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené

6_2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 274,25 kB
Vložené: 22. 3. 2011

VZN č. 8/2013 - o prevádzkovom poriadku verejného pohrebiska v obci Stráňavy

08_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 199,93 kB
Vložené: 19. 12. 2012

2012

VZN č. 1/2012 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce

01_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 332,63 kB
Vložené: 1. 1. 2012

VZN č. 11/2012 - o o symboloch obce a ich používaní

11_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 132,73 kB
Vložené: 28. 11. 2011
Zobrazené 21-40 z 72