VZN - archív

2024

VZN č. 14/2024 obce Stráňavy o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

14_2024 - poskytovanie dotácie z rozpočtu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 514,48 kB
Vložené: 19. 2. 2024

VZN č. 2/2024 o poplatkoch vyberaných v obci Stráňavy

02_2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 254,83 kB
Vložené: 1. 1. 2024

VZN č. 22/2024 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

22_2024 - o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 211,83 kB
Vložené: 16. 4. 2024

2023

2022

VZN č. 2/2022 - o poplatkoch vyberaných v obci

VZN 02_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 321,14 kB
Vložené: 15. 2. 2022

2021

VZN č. 2/2021 - o poplatkoch vyberaných v obci Stráňavy v roku 2021

02_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 481,92 kB
Vložené: 19. 2. 2021

2020

VZN č. 2/2020 - o poplatkoch vyberaných v obci Stráňavy v roku 2020

02_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 374,43 kB
Vložené: 17. 12. 2019

2019

2018

VZN č. 2/2018 - o poplatkoch vyberaných obcou

02_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 439,59 kB
Vložené: 6. 7. 2018

2017

VZN č. 27/2017 - o udržiavaní čistoty a poriadku na území obce Stráňavy

27_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 239,28 kB
Vložené: 12. 12. 2017

2016

VZN č. 1/2016 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce

01_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 203,04 kB
Vložené: 28. 12. 2015

VZN č. 22/2016 - o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

22_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 79,95 kB
Vložené: 28. 12. 2015

VZN č. 5/2016 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Stráňavy

05_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 168,59 kB
Vložené: 6. 1. 2016

2015

VZN č. 1/2015 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce

01_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 197,18 kB
Vložené: 17. 12. 2014

2014

VZN č. 1/2014 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce

01_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 289,17 kB
Vložené: 15. 1. 2014

VZN č. 9/2014 - o verejnom obstarívaní

09_2014_S.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 562,44 kB
Vložené: 8. 9. 2014

2013

VZN č. 1/2013 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce

01_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 286,58 kB
Vložené: 19. 12. 2012

VZN č. 2/2013 - o poplatkoch vyberaných v obci Stráňavy v roku 2013

02_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 302,66 kB
Vložené: 19. 12. 2012

VZN č. 6/2013 - o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené

6_2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 274,25 kB
Vložené: 22. 3. 2011

VZN č. 8/2013 - o prevádzkovom poriadku verejného pohrebiska v obci Stráňavy

08_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 199,93 kB
Vložené: 19. 12. 2012

2012

VZN č. 1/2012 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce

01_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 332,63 kB
Vložené: 1. 1. 2012

VZN č. 11/2012 - o o symboloch obce a ich používaní

11_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 132,73 kB
Vložené: 28. 11. 2011

VZN č. 11/2012 - o symboloch obce a ich používaní

11_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 132,73 kB
Vložené: 28. 11. 2011

VZN č. 12/2012 - o umiesťňovaní volebných plagátov

12_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 100,15 kB
Vložené: 28. 11. 2011

VZN č. 12/2012 - o umiesťňovaní volebných plagátov

12_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 100,15 kB
Vložené: 28. 11. 2011

VZN č. 14/2012 - o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce

14_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 132,15 kB
Vložené: 28. 11. 2011

VZN č. 14/2012 - o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce

14_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 132,15 kB
Vložené: 28. 11. 2011

VZN č. 15/2012 - o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

15_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 157,5 kB
Vložené: 28. 11. 2011

VZN č. 15/2012 - o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

15_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 157,5 kB
Vložené: 28. 11. 2011

VZN č. 16/2012 - o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

15_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 157,5 kB
Vložené: 28. 11. 2011

VZN č. 18/2012 - o číslovaní stavieb a označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev

18_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,86 kB
Vložené: 28. 11. 2011

VZN č. 19/2012 - o vykonaní miestneho referenda

19_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 147,13 kB
Vložené: 28. 11. 2012

VZN č. 2/2012 - o poplatkoch vyberaných v obci Stráňavy v roku 2012

02_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,26 MB
Vložené: 2. 10. 2012

VZN č. 20/2012 - ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2012 o poplatkoch vyberaných v obci Stráňavy v roku 2012

20_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 174,39 kB
Vložené: 19. 4. 2012

2011

VZN č. 2/2011 - o poplatkoch vyberaných v obci Stráňavy v roku 2011

02_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 246,63 kB
Vložené: 14. 12. 2010

VZN č. 8/2011 - o prevádzkovom poriadku verejného pohrebiska v obci Stráňavy

08_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 161,93 kB
Vložené: 28. 11. 2011

2010

VZN č. 17/2010 - o verejnom poriadku

17_2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 70,85 kB
Vložené: 13. 12. 2010

VZN č. 17/2010 - o verejnom poriadku v obci Stráňavy

17_2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 70,85 kB
Vložené: 13. 12. 2010

VZN č. 2/2010 - o poplatkoch vyberaných v obci Stráňavy v roku 2010

2_2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,2 kB
Vložené: 18. 12. 2009

VZN č. 9/2010 - o verejnom obstarávaní

9_2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 180,11 kB
Vložené: 12. 12. 2011

2009

VZN č. 2/2009 - o poplatkoch vyberaných v obci Stráňavy v roku 2009

2_2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 205,48 kB
Vložené: 19. 5. 2009

VZN č. 3/2009 - o chove, vodení a držaní psov na území obce

3_2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 232,83 kB
Vložené: 18. 12. 2008

VZN č. 3/2009 - o chove, vodení a držaní psov na území obce

3_2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 232,83 kB
Vložené: 18. 12. 2008

VZN č. 4/2009 - o chove hospodárskych, spoločenských, divých a nebezpečných zvierat na území obce

4_2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 194,01 kB
Vložené: 18. 12. 2008

VZN č. 5/2009 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Stráňavy

5_2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 252,62 kB
Vložené: 18. 12. 2008

VZN č. 6/2009 - o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené

6_2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 274,25 kB
Vložené: 22. 3. 2011

VZN č. 9/2009 - o verejnom obstarávaní

9_2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 248,34 kB
Vložené: 17. 8. 2009