Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.09.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2019073001

1-2019073001

-

UNI-JAS gastrotechnika s.r.o., B.S. Timravy, 01008 Žilina

Obec Stráňavy

13.09.2019

Zmluva o dielo na rekonštrukciu kotolne MŠ Stráňavy

--

37 780,92 EUR tridsaťsedemtisícsedemstoosemdesiat eur deväťdesiatdva centov

Ján Remek

Obec Stráňavy

01.10.2019

Zmluva o úvere

686/CC19

30 000,00 EUR tristotisíc eur

Slovenská sporiteľňa

Obec Stráňavy

01.10.2019

Zmluva o elektronickej službe Business24

B24_16092019

0,00 EUR

Slovenská sporiteľňa

Obec Stráňavy

01.10.2019

Zmluva o Balíkovom účte

--

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa

Obec Stráňavy

11.10.2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam

-

640,00 EUR šesťstoštyridsať eúr

Jozef Ondák, Marián Ondák, Janka Ondáková

Obec Stráňavy

15.01.2020

Zmluva o dielo uzatvorená podľa §536 a nasl.Obchodného zákonníka

-

78 997,56 EUR sedemdesiatosemtisícdeväťstodeväťdesiatsedem eúr päťdesiatšesť centov

HELUS, s.r.o.

Obec Stráňavy

23.01.2020

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam

-

560,00 EUR Päťstošesťdesiat eúr

František Ondák

Obec Stráňavy

30.03.2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

CUET-36-3-2020-SK

790,00 EUR Sedemstodeväťdesiat

Obec Stráňavy

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda, 92506 Čierna Voda

30.03.2020

ZMLUVA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZS-36-3-2020-SK

Neuvedené

Obec Stráňavy

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda, 92506 Čierna Voda

19.05.2020

Mandátna zmluva

2/2020

4 620,00 EUR štyritisícšesťstodvadsať eúr

Urbion sk, s.r.o.

Obec Stráňavy

19.05.2020

Zmluva o dielo

1/2020

38 280,00 EUR Tridsaťosemtisícdvestoosemdesiat eúr

MA.AT.-SK, s.r.o.

Obec Stráňavy

22.05.2020

Dodatok k zmluve

-

560,00 EUR Päťstošesťdesiat eúr

František Ondák

Obec Stráňavy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: